Odvjetnica Matea Posavec Petrić završila je 4. jezičnu gimnaziju u Zagrebu nakon čega je 2011. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U odvjetništvu radi od 2011. godine počevši kao odvjetnička vježbenica u renomiranim odvjetničkim uredima. 2014. godine položila je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. 2017. godine upisuje se u Hrvatsku odvjetničku komoru kao odvjetnica te otvara samostalni odvjetnički ured.


Odvjetnički ured profesionalno pruža sve oblike pravne pomoći te daje pravne savjete, sastavlja isprave i zastupa stranke pred sudom, upravnim i drugim tijelima u okviru obavljanja odvjetničkog posla, a sve sukladno važećim propisima i Kodeksu odvjetničke etike.

Odvjetnica Matea Posavec Petrić u obavljanju odvjetničkog posla i prilikom rada sa strankama osobito se drži sljedećih načela:

  • individualni pristup svakoj stranci i prepoznavanje posebnosti svake situacije
  • otvorena komunikacija te odlučnost u postizanju ciljeva
  • pružanje svih dostupnih i relevantnih informacija u predmetu

Pravodobnim uključivanjem odvjetnika u rješavanje pravnog problema izbjeći ćete nesuglasice i nesporazume koji u konačnici dovode do visokih financijskih troškova. Uvijek je svrsishodno savjetovanje s odvjetnikom i prije sklapanja pravnih poslova kako biste na vrijeme osigurali adekvatnu pravnu zaštitu.

error: Content is protected !!