RADNO PRAVO

Odvjetnica Matea Posavec Petrić u dosadašnjoj praksi zastupala je stranke u brojnim radnim sporovima. Radnim pravom definirana su prava i obveze radnika i poslodavaca.

 • savjetovanje radnika i poslodavca u svim sferama radnog prava
 • zaštita života, zdravlja i privatnosti
 • zasnivanje radnog odnosa
 • ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa
 • sastav pravilnika i odluka
 • savjetovanje u kolektivnom pregovaranju
 • ishođenje potrebne dokumentacije za zapošljavanje stranaca

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

 • izrada dokumentacije za osnivanje i preoblikovanje svih oblika trgovačkih društava i organizacija
 • prethodni postupak dubinskog snimanja trgovačkog društva (due-diligence)
 • zastupanje u svim vrstama postupaka pred trgovačkim sudom, osobito u postupcima naplate tražbina u stečajnom ili predstečajnom postupku
 • zastupanje u postupcima prisilne sudske i izvansudske naplate tražbina
 • sastav ugovora iz trgovačkog prava
 • primjena insolvencijskog prava; savjetovanje i zastupanje dužnika u predstečajnom i stečajnom postupku, poduzimanje svih pravnih radnji i zastupanje domaćih i stranih vjerovnika u predstečajnom i stečajnom postupku

ZASTUPANJE U PREKRŠAJNIM I KAZNENIM POSTUPCIMA

 • poduzimanje pravnih radnji protiv optužnih prijedloga, prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga iz područja sigurnosti prometa na cestama, zapošljavanja, trgovine, usluga i dr.
 • podnošenje prigovora i pravnih lijekova protiv prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga
 • zastupanje stranaka u prekršajnim postupcima pred svim tijelima

Prekršajni postupak specifičan je jer su primjerice i određena tijela državne uprave (carinska uprava, porezna uprava, Financijski inspektorat Republike Hrvatske, lučke kapetanije i dr.) stvarno nadležna za vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka i vode ga upravo prema postupovnim odredbama Prekršajnog zakona.

STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

 • provjera rizika za kupnju određene nekretnine
 • sastav predugovora i ugovora o kupoprodajni nekretnina
 • usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnina
 • zastupanje u svim vrstama zemljišnoknjižnih postupaka
 • provođenje pojedinačnih ispravnih postupaka
 • pravna provjera statusa nekretnina (dubinskog pravnog snimanja nekretnine) te savjetovanje vezano uz ispravljanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnina (izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama, brisanje tereta)
 • provedba pravomoćnih presuda, ugovora, sudskih i izvansudskih nagodbi u zemljišnim knjigama
 • zastupanje u postupcima vezanim za stjecanje i opterećenje nekretnina (darovanje, plodouživanje) te provođenje potrebnih upisa u zemljišne knjige i druge registre
 • pravno savjetovanje i sastav ugovora o zakupu poslovnih prostora, ugovora o najmu nekretnina
 • stjecanje i prijenos ograničenih stvarnih prava na nekretninama (hipoteke, služnosti, pravo građenja)
 • pribavljanje lokacijskih, uporabnih i drugih dozvola u postupcima vezanim uz nekretnine i građenje
 • zastupanje u postupcima radi smetanja posjeda; zasnivanja nužnog prolaza; zasnivanja služnosti puta

OBITELJSKO PRAVO

 • zaštita interesa prava djece u postupku razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice
 • postupci uzdržavanja
 • savjetovanje i prevencija bračnih sporova
 • sastav bračnih ugovora
 • sastav ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine
 • zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava

NASLJEDNO PRAVO

 • zastupanje nasljednika
 • savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima
 • savjetovanje i sastav oporuka i raspolaganja imovinom za vrijeme života
 • savjetovanje i sastav nasljedno-pravnih ugovora, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, darovnih ugovora

STATUSNO PRAVO

 • državljanstvo, prebivalište, boravište građana
 • putne isprave hrvatskih državljana, ishođenje OIB-ova za fizičke i pravne osobe
 • promjene osobnog imena
 • izvaci iz matičnih knjiga

OBVEZNO PRAVO I NAKNADA ŠTETE

 • prometne nesreće
 • ozljede na radu
 • ozljede na javnim površinama
 • liječničke greške
 • zaštita prava potrošača korisnika kreditnih i financijskih usluga i proizvoda
 • zaštita potrošača korisnika kredita s valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom ugovorenih kod kreditnih institucija u RH
 • pravno savjetovanje, zastupanje u izvansudskim i sudskim postupcima, razmatranje odgovornosti za štetu, konzultacije sa sudskim vještacima po potrebi radi utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za naknadu štete
 • zastupanje u tzv. predmetima „franak“ radi povrata preplaćenih kredita

AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

 • postupci zaštite autorskog prava
 • postupci radi povrede prava žiga

RADNO PRAVO

Odvjetnica Matea Posavec Petrić u dosadašnjoj praksi zastupala je stranke u brojnim radnim sporovima. Radnim pravom definirana su prava i obveze radnika i poslodavaca.

 • savjetovanje radnika i poslodavca u svim sferama radnog   prava
 • zaštita života, zdravlja i privatnosti
 • zasnivanje radnog odnosa
 • ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa
 • sastav pravilnika i odluka
 •  savjetovanje u kolektivnom pregovaranju
 • ishođenje potrebne dokumentacije za zapošljavanje stranaca

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

 • izrada dokumentacije za osnivanje i preoblikovanje svih oblika trgovačkih društava i organizacija
 • prethodni postupak dubinskog snimanja trgovačkog društva (due-diligence)
 • zastupanje u svim vrstama postupaka pred trgovačkim sudom, osobito u postupcima naplate tražbina u stečajnom ili predstečajnom postupku
 • zastupanje u postupcima prisilne sudske i izvansudske naplate tražbina
 • sastav ugovora iz trgovačkog prava
 • primjena insolvencijskog prava; savjetovanje i zastupanje dužnika u predstečajnom i stečajnom postupku, poduzimanje svih pravnih radnji i zastupanje domaćih i stranih vjerovnika u predstečajnom i stečajnom postupku

ZASTUPANJE U PREKRŠAJNIM I KAZNENIM POSTUPCIMA

 • poduzimanje pravnih radnji protiv optužnih prijedloga, prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga iz područja sigurnosti prometa na cestama, zapošljavanja, trgovine, usluga i dr.
 • podnošenje prigovora i pravnih lijekova protiv prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga
 • zastupanje stranaka u prekršajnim postupcima pred svim tijelima

Prekršajni postupak specifičan je jer su primjerice i određena tijela državne uprave (carinska uprava, porezna uprava, Financijski inspektorat Republike Hrvatske, lučke kapetanije i dr.) stvarno nadležna za vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka i vode ga upravo prema postupovnim odredbama Prekršajnog zakona.

STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

 • provjera rizika za kupnju određene nekretnine
 • sastav predugovora i ugovora o kupoprodajni nekretnina
 • usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnina
 • zastupanje u svim vrstama zemljišnoknjižnih postupaka
 • provođenje pojedinačnih ispravnih postupaka
 • pravna provjera statusa nekretnina (dubinskog pravnog snimanja nekretnine) te savjetovanje vezano uz ispravljanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnina (izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama, brisanje tereta)
 • provedba pravomoćnih presuda, ugovora, sudskih i izvansudskih nagodbi u zemljišnim knjigama
 • zastupanje u postupcima vezanim za stjecanje i opterećenje nekretnina (darovanje, plodouživanje) te provođenje potrebnih upisa u zemljišne knjige i druge registre
 • pravno savjetovanje i sastav ugovora o zakupu poslovnih prostora, ugovora o najmu nekretnina
 • stjecanje i prijenos ograničenih stvarnih prava na nekretninama (hipoteke, služnosti, pravo građenja)
 • pribavljanje lokacijskih, uporabnih i drugih dozvola u postupcima vezanim uz nekretnine i građenje
 • zastupanje u postupcima radi smetanja posjeda; zasnivanja nužnog prolaza; zasnivanja služnosti puta

OBITELJSKO PRAVO

 • zaštita interesa prava djece u postupku razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice
 • postupci uzdržavanja
 • savjetovanje i prevencija bračnih sporova
 • sastav bračnih ugovora
 • sastav ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine
 • zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava

NASLJEDNO PRAVO

 • zastupanje nasljednika
 • savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima
 • savjetovanje i sastav oporuka i raspolaganja imovinom za vrijeme života
 • savjetovanje i sastav nasljedno-pravnih ugovora, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, darovnih ugovora

STATUSNO PRAVO

 • državljanstvo, prebivalište, boravište građana
 • putne isprave hrvatskih državljana, ishođenje OIB-ova za fizičke i pravne osobe
 • promjene osobnog imena
 • izvaci iz matičnih knjiga

OBVEZNO PRAVO I NAKNADA ŠTETE

 • prometne nesreće
 • ozljede na radu
 • ozljede na javnim površinama
 • liječničke greške
 • zaštita prava potrošača korisnika kreditnih i financijskih usluga i proizvoda
 • zaštita potrošača korisnika kredita s valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom ugovorenih kod kreditnih institucija u RH
 • pravno savjetovanje, zastupanje u izvansudskim i sudskim postupcima, razmatranje odgovornosti za štetu, konzultacije sa sudskim vještacima po potrebi radi utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za naknadu štete
 • zastupanje u tzv. predmetima „franak“ radi povrata preplaćenih kredita

AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

 • postupci zaštite autorskog prava
 • postupci radi povrede prava žiga
error: Content is protected !!